Kontakt

Úvod Kontakt

 

DAFA trans, s.r.o.

Krivá 23, 040 01 Košice 

Fakturačná adresa a sídlo firmy 

DAFA trans,s.r.o. 

Rankovce 101

044 45 Košice - okolie 

 

IČO: 47 442 182 

IČ DPH: SK2023888779 

 

 

Korešpondenčná adresa: 


DAFA trans,s.r.o. 

Rankovce 101

044 45 Košice - okolie 

 

 

 

Telefón: 

+421 917 581 360 , 0905 300 285 

 

Email:

fabisik.jan78@gmail.com ,  info@dafatravel.sk